ஏனைய ஆலயங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழும் தெல்லிப்பழை துர்க்கா தேவி தேவஸ்தானம்.

Home » Uncategorized » ஏனைய ஆலயங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழும் தெல்லிப்பழை துர்க்கா தேவி தேவஸ்தானம்.