நிர்வாகம்

தலைவர்
கலாநிதி செஞ்சொற்செல்வர்
ஆறு.திருமுருகன்.

********************

உப.தலைவர்
திரு.க.சிவாஜி
திருமதி.க.குகதாசன்

**********************

செயலாளர்
திரு.பு.விக்கினேஸ்வரன்

**********************

இணைச்செயலாளர்
திரு.ம.தயாகரன்
***********************

பொருளாளர்
வைத்திய நிபுணர் ச.குகதாசன்

***********************

தொடர்புகளுக்கு

சிவபூமி அறக்கட்டளை
கோண்டாவில் கிழக்கு,
கோண்டாவில்
யாழ்ப்பாணம்
தொலைபேசி:- 0212227938
மின்னஞ்சல் முகவரி: sivapoomi@gmail.com