தொடர்புகளுக்கு

தொடர்புகளுக்கு :

சிவபூமி அறக்கட்டளை
கோண்டாவில் கிழக்கு,
கோண்டாவில்,
யாழ்ப்பாணம், இலங்கை.

தொலைபேசி:- 0212227938

மின்னஞ்சல் முகவரி: sivapoomi@gmail.com

இணய முகவரி : www.sivapoomi.org


சிவபூமி சிறுவர் மனவிருத்திப் பாடசாலை,

கோண்டாவில் கிழக்கு,
கோண்டாவில்,
யாழ்ப்பாணம்,

இலங்கை.

தொலைபேசி/ தொலைநகல் எண் : +94 (0) 21 222 7938
மின்னஞ்சல் முகவரி : sivapoomi@gmail.com
இணய முகவரி : www.sivapoomi.org

பாடசாலை வங்கிக் கணக்கு
Sivapoomi Trust Account No (Commercial bank, Jaffna)

Savings A/C No : 80 600 16 509
Current A/C/No : 10 600 16 510


சிவபூமி முதியோர் இல்லம்
தொல்புரம், சுழிபுரம்

தொலைபேசி இல– 021 225 0085

முதியோர் இல்ல வங்கிக் கணக்கு
Sivapoomi ( Hatton National bank – Chunnagam )
Savings A/C No: 117 020 039455
Current A/C/No: 117 010 003432


சிவபூமிமடம்
கீரிமலை
தொலைபேசி:- 0213212241

சிவபூமி மட வங்கிக் கணக்கு
Sivapoomi ( Hatton National bank – Chunnagam )
Savings A/C No: 117 020 151163
Current A/C/No: 117 010 007096


சிவபூமி ஞான ஆச்சிரமம்
குப்பிளான்

தொலைபேசி இலக்கம்- 021 320 1083