சிவபூமி பாடசாலையின் இன்று நடைபெற்ற ஆசிரியர் தின விழா படங்கள்

மானவிருத்தி குன்றிய சிறார்களால் தமது ஆற்றலை வெளிப்படுத்த உதவும் ஆசிரியர்களுக்காக கிளிநொச்சி சிவபூமி பாடசாலையின் இன்று நடைபெற்ற ஆசிரியர் தின விழா படங்கள்